• Categorie: Cultural
  • Accesări: 2253

Nimeni nu l-a forţat pe Regele Mihai să-l decoreze pe dr. Petru Groza!

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, „La toţi de faţă şi viitori sănătate“.

Apreciind realizările guvernului prezidat de dl.dr. Petru Groza, care a reuşit:

Să uşureze greaua situaţie creată de urmările războiului.

Să înceapă opera de reconstrucţie şi de refacere în toate domeniile vieţii economice, mobilizînd forţele de producţie ale naţiunii, şi să execute în acelaşi timp toate obligaţiile asumate prin Convenţia Armistiţiului.

Să consolideze prestigiul statului în afară, prin reluarea raporturilor diplomatice cu U.R.S.S., Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, precum şi prin stabilirea legăturilor de colaborare cu toate ţările vecine şi prietene. Să obţină reconsfinţirea graniţelor Transilvaniei întregite. Am decretat şi decretăm:

Art. I. Numim membru al „Ordinului Serviciul Credincios“ în gradul de Colan pe dl. dr. Petru Groza, preşedintele Consiliului de Miniştri.

Art. II. Dl vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Străine, cancelar al ordinelor, este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureşti, în 26 mai 1946.

MIHAI I

Vice-preşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru al afacerilor străine, cancelar al ordinelor,
GH. TĂTĂRESCU

(„Scînteia“, seria III, an XVI, nr.535 din 29 mai 1946)