• Categorie: Cultural
  • Accesări: 1874

Regina Elisabeta: "Nerecunoscători, laşi, ţară de sălbatici ce sînteţi!"

Raport al PoliŢiei Şi SiguranŢei, 3 noiembrie 1914. Acţiunea Naţională, noul partid al domnului Nicu Filipescu, cum îl numea un domn avocat la Cofetăria Capşa în seara de duminică, 2 noiembrie. Această ligă, mi-a declarat un domn, unul din iniţiatorii ei, nu are alt scop decît a lua din mîinile Ligii Culturale conducerea. În această ligă se discută cu aprindere următoarele: Se zice că în timpul cît se pusese la vot într-un Consiliu de Coroană sub preşedinţia repausatului Rege Carol, după ce s-au strîns voturile şi s-a văzut rezultatul care ieşea, neutralitatea ţării, M.S. Regina Elisabeta s-ar fi exprimat cu următoarele fraze: "Nerecunoscători, laşi, ţară de sălbatici ce sînteţi! Kaizerul vă cere un mic serviciu pentru binele ce-a făcut şi voi aruncaţi cu pulbere în ochi". În acelaşi interval se zice că actuala Regină Maria rîdea şi aplauda cu mare bucurie hotărîrea luată de Consiliu. Se mai discuta iarăşi că pe ziua de miercuri, 29 noiembrie, se hotărîse formarea unui Cabinet Naţional, sub preşedinţia d-lui ministru Emil Costinescu. În acest cabinet trebuiau să intre: trei liberali, trei conservatori, trei democraţi şi un naţionalist. Adică liberalii fără dl. Ionel Brătianu, conservatorii fără dl. Alex. Marghiloman, şi democraţii, dl. Take Ionescu, Const. Dissescu şi altcineva, şi naţionalist dl. N. Iorga. Dl. Emil Costinescu se zice că ar fi refuzat cu desăvîrşire crearea unui cabinet în care nu figurau şefii de partide şi din cauza aceasta s-a pierdut nădejdea formării unui partid naţional. Tot aci se discută despre eşecul celor doi ingineri ai Ministerului de Război trimişi la Petrograd pentru furnizarea materialului pentru fabricarea a 10 milioane de cartuşe în ţară. La Petrograd se spune că au fost refuzaţi sub motivul că nu au disponibil pentru ei, şi cu această ocazie se zice că s-ar fi imputat României şi purtarea nedecisă care am fi avut-o faţă de Rusia. Sînt cîţiva membri ai Acţiunii Naţionale care vor a cere numaidecît înlocuirea d-lor reprezentanţi ai ţării în străinătate, şi anume: d1. Mişu de la Londra, ai cărui copii abia ştiu româneşte, dl. Beldiman de la Berlin, care ţine o nevastă germană şi copiii d-sale nici nu ştiu româneşte etc, etc. Dl. secretar de legaţie Gurănescu, pe care îl consideră ca băiat inteligent, dar prost cu desăvîrşire ca reprezentant. Tot aci se critică cu asprime comunicatul guvernului: "În nici un caz cu Austria".